آموزشگاه بهارستان

برگزاری کلاس های عمومی،تخصصی،کنکور در کرج

آزمون جامع مرحله اول بهارستان مهر95

آزمون جامع مرحله اول بهارستان مهر95

اولین مرحله آزمون جامع بهارستان  در تاریخ 2 مهر ماه ساعت 8 صبح برگزار می گردد.
منابع آزمون جامع 2 مهر
دروس عمومی:
زبان انگلیسی: درس 1 و 2 پیش دانشگاهی
دین و زندگی : درس 1 تا 8 سال دوم
عربی: استاد نیک سیرت:مجرد و مزید- ترجمه معلوم و مجهول
استاد هورفر:ترجمه و تحلیل صرفی- اعراب فعل مضارع
ادبیات: آرایه ادبی و لغات و تاریخ ادبیات سال دوم- املا  و بیاموزیم و توضیحات سال سوم
دروس اختصاصی:
زیست شناسی: ژنتیک- فصل 5 و7 سال دوم
ریاضی تجربی: آنالیز تابع معکوس- ماتریس
دیفرانسیل: فصل صفر و فصل 1 پیش تا قبل از مجموعه جملات دنباله هندسی
هندسه و گسسته: مهندس منصف:گراف
مهندس عسگری: بردارها- گراف و ترکیبات
فیزیک: مهندس خانلو و مهندس عباسیان:حرکت شناسی- بازتاب نور
   مهندس خسروی منش: حرکت شناسی
شیمی: سینتیک