آموزشگاه بهارستان

برگزاری کلاس های عمومی،تخصصی،کنکور در کرج

نتایج جام بهارستان

نتایج جام بهارستان

ضمن تشکر صمیمانه از همه دوستان عزیز شرکت کننده ، اولین و بزرگترین مسابقات فوتسال دانش آموزی استان به خط پایان رسید و تیم ها به ترتیب زیر حائز مقام شدند:
  1. قهرمان (سیکو)
  2. دوم (البرز دهخدا)
  3. سوم (امام صادق)
  4. چهارم (سایپای البرز)