آموزشگاه بهارستان

برگزاری کلاس های عمومی،تخصصی،کنکور در کرج

جدول زمان برگزاری مرحله نبمه نهایی جام بهارستان

جدول زمان برگزاری مرحله نبمه نهایی جام بهارستان

پنجشنبه 22/12/1392 زمان
سایپای البرز آراد البرز 14:00
ایگل آی البرز دهخدا 14:30
ثارالله امام صادق 15:00
برنده بازی Fc کوه نور و سرخ سیکو 15:30