آموزشگاه بهارستان

برگزاری کلاس های عمومی،تخصصی،کنکور در کرج

همایش اولیا

اولین همایش اولیا سال تحصیلی 92-93 در روز دوشنبه 20 آبان ماه برگزار شد

راه اندازی مجدد سایت

بهارستانک با تمام امکانات برای داوطلبان بهارستان مجددا راه اندازی شد