آموزشگاه بهارستان

برگزاری کلاس های عمومی،تخصصی،کنکور در کرج

زمان برگزاری کنکور 99

زمان

آزمون جامع مرحله اول بهارستان مهر95

اولین مرحله آزمون جامع بهارستان در تاریخ 2 مهر ماه ساعت 8 صبح برگزار می گردد.

نتایج جام بهارستان

نتایج جام بهارستان بدین ترتیب اعلام می شود

جدول زمان برگزاری مرحله نبمه نهایی جام بهارستان

جدول زمان برگزاری مرحله نبمه نهایی جام بهارستان اعلام گردید

نتابج مرحله یک هشتم نهایی جام بهارستان اعلام گردید

نتابج مرحله یک هشتم نهایی جام بهارستان اعلام گردید

جدول تیم های صعود کننده به مرحله یک هشتم نهایی جام بهارستان

جدول تیم های صعود کننده به مرحله یک هشتم نهایی جام بهارستان اعلام گردید